Батькам на замітку

Що повинні знати діти на кінець 1 класу?


Навчання грамоти 


У добукварний період передбачається формування таких умінь: 


* свідомо приймати правильну позу перед початком письма; 
* показувати правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середнім і вказівним пальцем; 
* класти правильно зошит на парту перед початком письма і зберігати таке його положення в процесі письма; 
* правильно рухати знаряддям письма уздовж рядка за допомогою кисті і передпліччя на мізинному пальці; 
* показувати верхню, нижню, ліву, праву сторону сторінки: початок, середину, кінець рядка; середину між рядковими лініями; 
* зображувати прямі, ламані, хвилясті, петельні лінії перервними і неперервними (у міру можливого) рухами руки; 
* знаходити і показувати всі лінії графічної сітки зошита; 
* визначати кількість слів у реченні (на слух під час читання); 
* складати графічні моделі простих речень (до 5 слів, у тому числі зі службовими словами); 
* впізнавати і розрізняти слова назви предметів, ознак, дій; 
* уміти поставити до слів питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? Що роблять?; 
* розрізняти мовні та немовні звуки; 
* знати, що слова складаються зі звуків, що звуки на письмі позначаються буквами; 
* розрізняти голосні і приголосні звуки; 
* поділяти на склади слова з двох – трьох складів; 
* визначати наголос у дво - трискладових словах. 

Навчання грамоти 


У букварний період передбачається формування таких умінь: * розрізняти друковане і рукописне письмо; 
* пояснювати важливість рукописного письма; 
* впізнавати і називати відповідно до алфавіту малі і великі рукописні букви; писати їх з дотриманням правильної форми, висоти, ширини, поєднувати безвідривно елементи букв, букви за типами поєднань: верхнє, середнє, нижнє; 
* писати слова зв’язно, ритмічно, з однаковим нахилом, розташовувати слова і речення в основному рядку; 
* списувати склади, слова, речення з рукописного і друкованого тексту; 
* писати під диктовку склади, слова, речення; 
* називати і вживати на письмі пунктуаційні знаки: кому, тире, знаки оклику і питання; 
* дотримуватися гігієнічних вимог у процесі письма; 
* фіксувати початок і кінець тексту; 
* розповідати, про що йдеться у тексті, відповідати на запитання по змісту прослуханого; 
* переказувати сюжетний текст букварного типу; 
* розрізнювати види письма: друкованого, рукописного і малюнкового; 
* впізнавати і розрізняти букви на позначення голосних і приголосних звуків; 
* читати склади і слова з буквами і, я, ю, є, ї, ь в різних позиціях, слова з апострофом; слова з буквами і буквосполученнями ґ, щ, дж, дз; 
* читати слова складами; 
* читати букварні тексти цілими словами; 
* правильно вимовляти приголосні звуки. 

Навчання грамоти 


У післябукварний період передбачається формування таких умінь: 


* списувати друкований і рукописний текст, дотримуючись каліграфічних вимог; 
* виконувати мовні завдання фонетико – графічного, лексичного, граматичного характеру; 
* писати під диктовку слова, речення з 3 – 4 слів (з урахуванням службових слів), у яких написання не розходиться зі звучанням, зв’язний текст, у якому написання слів відповідає вимові (інші слова записуються на дошці або продиктовуються орфографічно); 
* складати, записувати (самостійно та з допомогою вчителя) речення за ілюстраціями, навчальною ситуацією , створеною вчителем; 
* слухати розуміти усне висловлювання – час звучання до однієї хвилини; 
* висловлювати співпереживання з діючими особами у процесі слухання тексту; 
* читати напам’ять до 5 віршів; 
* відтворювати за зразком інтонацію речень різних за метою висловлювання; 
* відтворювати в особах прослуханий діалог; 
* формулювати запитання за змістом прослуханого тексту; 
* самостійно будувати зв’язне висловлювання за поданим початком (ілюстрацією, серією малюнків); на основі прослуханого тексту або випадку життя; 
* правильно записувати слова, вимова і написання яких не розходяться; 
* правильно позначати на письмі м’якість приголосних звуків; 
* списувати текст (15 – 20 слів), дотримуючись правил каліграфії, перевіряти написане, виправляти допущені помилки; 
* писати під диктовку слова, речення з трьох – чотирьох слів, зв’язний текст обсягом 15 – 20 слів; 
* правильно вимовляти, наголошувати і писати загальновживані слова, передбачені програмою для запам’ятання; 
* читати на кінець року 20 – 30 слів за хвилину, дотримуючись якостей читання. Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти у 1 класі Бабуся, бджола, виразно, влітку, ворота, гумка, ґанок, ґрунт, ґудзик, джміль, дзиґа, дзьоб, дідусь, загадка (і загадка), зозуля, ім’я, їжак, кватирка, Київ, лелека, лінійка, лялька, новий, олень, олівець, папір, парасолька, подруга, посередині, Україна, українська, фартух, цукерка, цукор, якір. 
Математика 
На кінець навчального року учні повинні: 

* Розуміти, що навколишні предмети мають певні ознаки (колір, розмір, форму, призначення, розміщення тощо), визначати ці ознаки в предметах; 
* групувати предмети за даною ознакою; 
* розуміти поняття: більший, менший, однакові за розміром; довший, коротший, однакові за довжиною; 
* ширший, вужчий, однакові за шириною; товщий, тонший, однакові за товщиною; вищий, нижчий, однакові за висотою; 
* важчий, легший, однакові за масою; 
* володіти різними способами порівняння; 
* розуміти поняття: швидко, повільно, глибоко, мілко; рано, пізно; близько, далеко; дешево, дорого; 
* розуміти значення слів: над, під, на, за, поруч, зверху, знизу, між, зліва, справа, поза, усередині, навколо; 
* вміти переміщувати предмети у зазначених напрямках; 
* розуміти поняття: кожний, всі, решта, один з, будь – який, стільки само, порівну; 
* розуміти значення слів один і багато; 
* розуміти сутність кількісної і порядкової лічби; 
* називати числа від 1 по 20 в прямому і зворотному порядку, від будь-якого числа до вказаного; 
* розрізняти число і цифру; 
* знати, о кожне наступне число більше попереднього на 1 і навпаки; 
* знати «сусідів» числа в ряду чисел; 
* користуватися знаками =, ‹ , › , +, - ; 
* знати склад числа у межах 10 з двох чисел; 
* володіти культурою запису у зошитах; 
* утворювати двоцифрові числа з десятків і одиниць; 
* визначати кількість десятків і одиниць; 
* розрізняти двоцифрові і одноцифрові числа; 
* порівнювати числа у межах 20; 
* знати назви компонентів та результату дії додавання та віднімання; 
* складати за прикладом на додавання 2 приклада на віднімання; 
* знати і використовувати переставну властивість додавання; 
* знати способи додавання і віднімання чисел по одиниці, частинами, на основі знання складу чисел, на основі знання взаємозв’язку між додаванням і відніманням; 
* знати напам’ять таблиці додавання та віднімання одноцифрових чисел у межах 10; 
* виконувати додавання і віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20; 
* обчислювати приклади на 2 дії; 
* розуміти сутність поняття числовий вираз; 
* читати числові вирази, що містять одну дію, з використанням термінів: плюс, додати, мінус, відняти, збільшити на, зменшити на, знайти різницю, знайти суму; 
* мати уявлення про рівність і нерівність, складати їх за малюнками; 
* розуміти поняття задача; знати структуру задачі; 
* складати та розв’язувати прості задачі; знати типи задач; 
* знати одиниці довжини, маси, місткості, часу; виконувати порівняння та дії над величинами; 
* вимірювати відрізки за допомогою лінійки; 
* креслити відрізок заданої величини; 
* розпізнавати на називати плоскі та геометричні фігури. 

Я і Україна 
На кінець навчального року учні повинні: * мати уявлення про себе як члена певної спільноти (сім’я, школа, місто, країна); 
* називати власне прізвище, ім’я, по батькові; 
* розпізнавати різні сенсорні відчуття під час обстеження предметів (холод, біль, тепло тощо); 
* виявляти властивості обстежуваних предметів (форма, колір, розмір, смак тощо); 
* називати приклади культурного поводження, порушення правил поведінки; 
* виявляти інтерес до способів покращення зовнішнього вигляду, поведінки; 
* мати уявлення про сім’ю, як об’єднання рідних людей; заняття батьків; 
* називати членів сім’ї, їхні імена; 
* розпізнавати позитивні вчинки, які схвалюють у сім’ї і ті, що можуть засмучувати рідних; 
* прагнути бути корисним у сім’ї; шанобливо ставитись до старших, хворих членів сім’ї; 
* мати уявлення про правила культурного поводження зі старшими й однокласниками у найтиповіших життєвих ситуаціях: удома, в школі, храмі, музеї, театрі, кінотеатрі, магазині, пошті; поводитись за столом під час вживання їжі; 
* доречно вживати слова етикету; 
* розрізняти добрі вчинки й ті, що шкодять іншим людям; 
* виконувати правила поведінки школяра; 
* мати уявлення про: 
- живу та неживу природу; 
- властивості повітря, води; 
- вплив висоти Сонця на зміну пір року; 
- значення сонячного світла і тепла для рослин, тварин, людей; 
- значення повітря, води, ґрунту для рослин, тварин, людей; 
- різноманітність рослин та тварин, умови їх зростання та проживання; 
- значення рослин і тварин для людини; 
* розпізнавати рослини та тварини найближчого оточення; 
* виявляти шанобливе ставлення до неживої природи, рослин і тварин найближчого оточення; 
* знати про природні умови міста; 
* називати своє місто, вулицю, домашню адресу; 
* знати 1 – 2 основних пам’яток свого краю; 
* розкривати свій можливий внесок у чистоту, охайність найближчого середовища; 
* мати уявлення про Україну, як незалежну державу 
* знати деякі державні, народні та релігійні свята; 
* виявляти інтерес до участі у відзначені пам’ятних дат; 
* виявляти шанобливе ставлення до символів держави. 


Абетка для батьків
А - азбуку виховання повинні знати всі батьки.
Б - будьте при дітях витриманими у своїх вчинках.
В - вас запитують - уважно слухайте, дайте відповідь.
Г - говоріть з дитиною у зрозумілій для неї формі.
Д - дайте можливість дитині виявити самостійність.
Є - єдність між педагогами і членами сім`ї - запорука успішного виховання.
Ж - життя дитини повинно бути заповненим посильною працею.
З - знайте: основи виховання закладаються з раннього дитинства.
І - ігри - запорука здорового фізичного розвитку дитини.
К - корисно знати: любов до дитини має бути поміркованою.
Л - любов до рідного краю виховуйте з дитинства.
М - мама і мир - найдорожче для дітей.
Н - не говоріть дітям неправду.
О - одяг має бути охайним.
П - прагніть завжди чинити з дітьми справедливо.
Р - розмовляйте з дітьми часто, співайте разом.
С - стежте за своєю поведінкою, бо діти наслідують вас.
Т - трудитися навчайте з раннього віку.
У - успіх у вихованні залежить від здорової атмосфери в сім`ї.
Ф - фізкультура повинна стати для дитини улюбленим уроком.
Х - хай завжди дитина відчуває інтерес до себе.
Ц - цілеспрямованість у вихованні допоможе досягти значних успіхів.
Ч - частіше бувайте з дитиною на природі.
Ш - шум - ворог здоров`я дитини.
Щ - щастя і радість дітей - у ваших руках.
Я - якщо хочете, щоб ваша дитина була ввічливою, справедливою, чесною, ставилася до всіх з любов`ю, дотримуйтесь цих порад самі.

Поради батькам 

1. Не все, за що ти візьмешся, у тебе відразу вийде.

Це пов’язане з незнанням людиною об’єктивних законів, які керують суспільством і світом. Або з невмінням на практичному рівні справлятися із завданнями, які ставить життя. І тому треба сприймати всі невдачі не як катастрофи, а як уроки, які треба засвоїти, завдання, які треба вирішити, щоб більш гармонійно вписатися в цей світ. І щоб досягти бажаного. Треба просто завзято вчитися.

2. Усі люди помиляються, ніхто не прийшов у цей світ ідеально пристосованим.
Усе знати, вміти, у всьому домагатися успіху, бути у всіх відношеннях компетентним, адекватним і розумним ще жодній людині на планеті Земля не вдалося. Якщо людина прагнутиме досягти цього, вона назавжди залишиться незадоволеною. У помилках немає нічого страшного. Потрібно просто зробити висновки!

3. Ти гарний, ти маєш право любити себе.

Для більшості з нас ця теза не потребує доказів. Але дитині таку думку треба завзято насаджувати, щоб вона ввійшла в неї на дуже глибокому рівні (підсвідомості). Тоді дитина, ставши дорослою, буде любити себе незалежно від думки інших.

4. Ти маєш право бути собою, робити бажане й зовсім не зобов’язаний піклуватися про те, щоб ці дії були привабливі для інших.

Неможливо подобатися всім. «На чужий роток не накинеш платок» - що б людина не робила, її однаково будуть засуджувати. Зрозуміло, як розумна істота, будь-яка людина розуміє, що залежить від інших ї її дії не повинні заважати іншим. Якщо ця вимога виконується, то кожна людина має право діяти так, як їй заманеться.

5. Немає абсолютних моральних догм.

Якщо людина вважає, що є непорушні принципи, від яких не можна ніколи й нізащо відмовлятися, це правильний шлях до того, щоб «зламатися під вітрами дійсності».

Мораль є ідеологією, за допомогою якої регулюються взаємини між людьми. Змінилися люди, змінилися відносини – змінюється мораль. Тому немає вчинків, порочних за своєю суттю. Є поведінка людей – адекватна або ж неадекватна тій реальності, в якій вони живуть та в якій збираються жити. Якщо ж людина вважає, що є вчинки порочні й погані за своєю природою, і людей, що їх зробили, треба суворо карати, вона власноруч поставить між собою й іншими людьми непереборну стіну, за якою й помре в повній ізоляції.

6. Ти маєш право боятися, страхи потрібні для збереження життя.

Ми не все знаємо й не все вміємо, ті чи інші обставини навколишнього світу можуть нас лякати або ж викликати побоювання. Це нормально.

Якщо людина, стикаючись із подібною ситуацією, збирає інформацію й зі знанням справи береться за її вирішення так, щоб максимально убезпечити себе від неприємностей, то ймовірність того, що вона впорається, різко зростає. Якщо ж вона вважає, що єдина її можлива реакція в цьому випадку – бути напоготові, то їй не вистачить жодних запасів адреналіну. Страх уб’є її швидше й ефективніше, ніж те, чого вона боїться.

7. Якщо з тобою трапляються неприємності, то переважно вони є найближчим або ж більш віддаленими наслідками твоїх учинків.
Усі лиха, які трапляються з людиною, - результат її неадекватних дій. Якщо вона буде ставитися до них так, то, подолавши їх, буде рости й розвиватися. Але якщо буде вважати, що біди нав’язані ззовні – обставинами або ж людьми, - назавжди залишиться залежною від них.

8. Умій нести відповідальність.


Відповідальність – якість, вкрай необхідна, якщо людина хоче жити в суспільстві й щось із себе представляє в ньому. Якщо вона буде уникати відповідальності, стане ніколи й нікому не потрібною.

9. Наданий тобі набір здібностей цілком достатній для досягнення успіху в житті.

І не треба прагнути до знаходження надмірних здібностей й можливостей. Треба повною мірою розвити свій потенціал, щоб реалізуватися унікальною особистістю.

10. Змінити поведінку інших людей практично неможливо.


Якщо людина вважає, що її благополуччя залежить від інших і їх треба самому змінити, щоб протидіяти їхньому поганому впливу, вона досягає саме того, чого боялася. Така людина не дізнається, що таке спокій, тому що люди будуть їй відповідати тим же.

11. Щастя неможливе, якщо ти пасивно пливеш за течією й нічого не робиш.

Італійка Марія Монтессорі чудова вчителька, психолог, фізик, лікар. 70 років її ім'я було забуте у східній Європі і згадувалося лише в працях істориків педагогіки. А в той же час на Заході, в Америці, Азії відкривалися наукові інститути і академії, в яких вивчали і втілювали в життя антропологічні, дидактичні, педагогічні ідеї Марії Монтессорі, і мільйони дітей успішно навчалися в її школах.Саме Монтессорі-школа занесена до Книги Гіннеса як найчисленніша. У ній навчається більше 22000 дітей, а знаходиться вона в Індії. Кажуть, що таку ж школу, але в Америці закінчила, наприклад, донька Білла Клінтона. Онуки і правнуки Льва Миколайовича Толстого, які емігрували в різні країни світу, теж навчалися в Монтессорі-школах. У Нідерландах, Фінляндії та США дитячі сади і школи цього напряму включені в основний державний реєстр офіційних навчальних закладів.


Якщо Ви будете хоча б раз на тиждень перечитувати список заповідей Марії Монтессорі для батьків, то взаємини з дітьми можуть вийти на абсолютно інший якісний рівень:

1. Дітей вчить те, що їх оточує.

2. Якщо дитину часто критикують - вона вчиться засуджувати.

3. Якщо дитину часто хвалять - вона вчиться оцінювати.

4. Якщо дитині демонструють ворожість - вона вчиться битися.

5. Якщо з дитиною чесні - вона вчиться справедливості.

6. Якщо дитину часто висміюють - вона вчиться бути боязкою.

7. Якщо дитина живе з почуттям безпеки - вона вчиться вірити.

8. Якщо дитину часто ганьблять - вона вчиться відчувати себе винуватою.

9. Якщо дитину часто хвалять - вона вчиться добре до себе ставитися.

10. Якщо до дитини часто бувають поблажливі - вона вчиться бути терпимою.

11. Якщо дитину часто підбадьорюють - вона набуває впевненість у собі.

12. Якщо дитина живе в атмосфері дружби і відчуває себе необхідною - вона вчиться знаходити в цьому світі любов.

13. Не кажіть погано про дитину - ні при ній, ні без неї.

14. Концентруйтеся на розвитку хорошого в дитині, тож у підсумку поганому не залишатиметься місця.

15. Будьте активні в підготовці середовища. Проявляйте постійну ретельну турботу про нього. Показуйте місце кожного розвивального матеріалу і правильні способи роботи з ним.

16. Будьте готові відгукнутися на заклик дитини, яка потребує вас. Завжди прислухайтесь і відповідайте дитині, яка звертається до вас.

17. Поважайте дитину, яка зробила помилку і зможе зараз або трохи пізніше виправити її, але негайно суворо зупиняйте будь-яке некоректне використання матеріалу і будь-яку дію, що загрожує безпеці самої дитини або інших дітей.

18. Поважайте дитину, що відпочиває або спостерігає за роботою інших, або розмірковує про те, що вона зробила або збирається зробити.

19. Допомагайте тим, хто хоче працювати, але поки не може вибрати собі заняття до душі.

20. Будьте невтомними, роз'яснюючи дитині те, чого раніше вона зрозуміти не могла - допомагайте дитині освоювати те, що не було освоєно раніше, долати недосконалість. Робіть це, наповнюючи навколишній світ турботою, стриманістю і тишею, милосердям і любов'ю. Будьте готові допомогти дитині, яка перебуває в пошуку і бути непомітним для тієї дитини, яка вже все знайшла.

21. У поводженні з дитиною завжди дотримуйтеся кращих манер - пропонуйте їй краще, що є у вас самих.

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ УСПІХ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї

1.Сприятливий мікроклімат у родині.

2.Спільна діяльність членів сім’ї.

3.Справедливий розподіл обов’язків, взаємодопомога та взаємопідтримка.

4.Спільний життєвий світогляд.

5.Оптимістичні настрої родини.

6.Особистий приклад батьків – головний метод родинного виховання (наслідування досвіду).

7.Шанування членів родини, повага до старших.

8.Бережливе ставлення до природи.

9.Активна участь дітей у сімейному житті.

10.Відсутність насилля в родині.

11.Збереження родинних традицій і звичаїв.

12.Відбір телепередач, інтернет-сайтів.

13.Любов до читання, створення родинної бібліотеки.Золоті заповіді батькам

1.Ніколи не кажіть, що у вас немає часу виховувати свою дитину, бо це означатиме: мені ніколи її любити.

2.Не сприймайтесвоюдитину як свою власність, не ростіть її для себе,не вимагайтевід неї реалізації заданоївамижиттєвої програми і досягнення поставленоївамимети. Дайте їй право прожити власне життя.

3.Ніколі не навчайте тому,учомусамі не обізнані.

4.Вчіть дитину самостійно приймати рішення і відповідати за них.

5.Довіряйте дитині. Дозвольте робити власні помилки, тоді дитина оволодіє вмінням їх самостійно виправляти.

6.Не соромтеся виявляти свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що любитимете її за будь-яких обставин.

7.Ніколи не давайте дитині негативних оцінкових суджень(«ти поганий», «ти брехливий», «ти злий»), оцінювати треба лише вчинки.

8.Намагайтеся впливати на дитину проханням — це найефективніший спосіб давати їй інструкції.

9.Не ставтеся до дитини зневажливо.

10.Будьте послідовними у своїх вимогах.

11.Ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими (друзями, однокласниками, сусідами), а порівнюйте лише з тим,якою вона була вчора і якою є сьогодні.
Немає коментарів:

Дописати коментар